காந்திக் கவிதை

nam a22 7a 4500
181026b1969 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10393
_ _ |c ரூ. 7. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சொ, ராய. |a Co, rāya.
0 0 |a காந்திக் கவிதை |c இந்நூல் ராய. சொ. அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Kāntik kavitai |c Innūl rāya. Co. Avarkaḷāl iyaṟṟappaṭṭatu.
_ _ |a காரைக்குடி |a Kāraikkuṭi |b அழகப்பா கல்லூரி வெளியீடு |b Aḻakappā kallūri veḷiyīṭu |c 1969
_ _ |a vi, (24+288) 312 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a மகாத்மா காந்தி, Gandhi, Mahatma Gandhi, காந்தியடிகள், இலக்கியம், காந்தி பிள்ளைத் தமிழ், காந்தியும் வள்ளுவரும், காந்தி அந்தாதி, காந்தி திருப்பள்ளி எழுச்சி, காந்தித் திருப்புகழ், தாலாட்டு, கிளி விடுதூது, காந்தி இரங்கற்பா,
_ _ |8 தனிநபர் தொகுப்பு |8 Taṉinapar tokuppu
_ _ |a TVA_BOK_0010393
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க