சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி

nam a22 7a 4500
190711b1962 ii d00 0 tam d
_ _ |a 13844
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி :|b1 மீன் துறை
0 0 |a Ciṟappuc coṟkaḷ tuṇai akarāti
0 _ |a Supplementary glossary of special terms |b Fisheries Department
_ _ |b தமிழ்நாடு அரசாங்க அச்சுக்கூடம் |b Tamiḻnāṭu aracāṅka accukkūṭam |c 1962
_ _ |a 20 p.
_ _ |a In English & Tamil
_ 0 |a Glossary
0 _ |a Names of fishes, Technical terms,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0013844
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க