Yoga aphorisma of Avvayar

nam a22 7a 4500
190711b1909 ii d00 0 tam d
_ _ |a 13852
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a Yoga aphorisma of Avvayar |c translated into English by P. Narayana Ayer
_ _ |a Madurai |b Viveka Bhanu press |c 1909
_ _ |a (vii), 107 p.
_ _ |a In Tamil & English
_ 0 |a Personal health
0 _ |a Narayana Ayer, P.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0013852
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க