திருவேங்கட தலபுராணம்

nam a22 7a 4500
180523b1954 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8571
_ _ |c அணா. 0-8-0
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பழனியப்ப பிள்ளை, T. P.
0 0 |a திருவேங்கட தலபுராணம் :|b1 திருப்பதி மான்மியம் |c T. P. பழனியப்ப பிள்ளை அவர்கள் எழுதியது.
_ _ |a திருப்பதி |c 1954
_ _ |a iii, 106 p. |b ill.,
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a தலபுராணம் |v திருமலை தலபுராணம்
0 _ |a தலபுராணம், திருமலை தலபுராணம், திருவேங்கட புராணம்,
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0008571
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க