சூடாமணி பன்னிரண்டுநிகண்டு

nam a22 7a 4500
180315b1893 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8573
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a மண்டலபுருடன்
0 0 |a சூடாமணி பன்னிரண்டுநிகண்டு :|b1 மூலமும் - உரையும் |c மண்டலபுருடன் அருளிச்செய்த சூடாமணி பன்னிரண்டுநிகண்டு. இஃது சென்னைக்கல்விச்சங்கத்துத் தமிழ்பு்வராகிய தாண்டவராயமுதலியார் அவர்கள் செய்தவுரையை சிதம்பரம் குருநாதசுவாமிகளால் பார்வையிடப்பட்டு அருணகிரிமுதலியார் அவர்களது அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது
0 0 |a சூடாமணி பதினோராவதுநிகண்டு :|b1 ஒருசொற்பலபொருட்பெயர்த்தொகுதி =|b2 மூலமும் உரையும் |c மண்டலபுருடன் அருளிச்செய்த சூடாமணி பதினோராவதுநிகண்டு. இஃது தி. தியாகராயசுவாமிகளால் பார்வையிடப்பட்டு இரத்தினமுதலியார் சகோதரர் அ. கிருஸ்ணசாமிமுதலியார் அவர்களது அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது
_ _ |a சென்னை |c 1893
_ _ |a (164+104) 268 p.
_ _ |a
_ _ |a In Tami
_ 0 |a நிகண்டு
0 _ |a சூடாமணி நிகண்டு, நிகண்டு, பதினோராம் நிகண்டு, பன்னிரண்டாம் நிகண்டு
0 _ |a தாண்டவராய முதலியார்
0 _ |a குருநாதசுவாமி
0 _ |a தியாகராயசுவாமி, தி
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0008573
நிகண்டுகள் - Thesaurus
கருத்து தெரிவிக்க