புவனேந்திரகாவியம்

nam a22 7a 4500
180723b1908 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8578
_ _ |c ரு. 2
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சுப்பையாபிள்ளை
0 0 |a புவனேந்திரகாவியம் |c இஃது இராமநாதபுரம் ஸமஸ்த்தானவித்துவானும், முதுகுளத்தூர் கர்னம் தெய்வப்புலமை நல்லவீரப்பிள்ளையவர்கள் பௌத்திரரும் இராமசாமிபிள்ளையவர்கள் புத்திரருமான சுப்பையாபிள்ளையவர்கள் இயற்றி, இராமநாதபுரம் ஸமஸ்த்தான மஹாவித்வான் துவாத்திரீம் சதவதானி சரவணப்பெருமாள்க்கவிராயர் அவர்களாற் பரிசோதித்து ஹிரண்ய கெர்ப்பயாஜ் ரவிகுல M. B. முத்துராமலிங்க சேதுபதி மஹா ராஜா அவர்கள் பொருளுதவியின் பேரில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a மதுரை |c 1908
_ _ |a viii, 348 p.
_ _ |a
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a புராணம்
0 _ |a புவனேந்திரகாவியம், காவியம்,
0 _ |a சரவணப்பெருமாள்க்கவிராயர்
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0008578
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க