புவனேந்திரகாவியம்

nam a22 7a 4500
180315b1908 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8578
_ _ |c ரு. 2
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சுப்பையாபிள்ளை |a அருணாசலக் கவிராயர்
0 0 |a புவனேந்திரகாவியம் |c இஃது இராமநாதபுரம் ஸமஸ்த்தானவித்துவானும், முதுகுளத்தூர் கர்னம் தெய்வப்புலமை நல்லவீரப்பிள்ளையவர்கள் பௌத்திரரும் இராமசாமிபிள்ளையவர்கள் புத்திரருமான சுப்பையாபிள்ளையவர்கள் இயற்றி, இராமநாதபுரம் ஸமஸ்த்தான மஹாவித்வான் துவாத்திரீம் சதவதானி சரவணப்பெருமாள்க்கவிராயர் அவர்களாற் பரிசோதித்து ஹிரண்ய கெர்ப்பயாஜ் ரவிகுல M. B. முத்துராமலிங்க சேதுபதி மஹா ராஜா அவர்கள் பொருளுதவியின் பேரில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a அருணாசலக் கவிராயரவர்களியற்றிய திருவரஞ்சரத் தலபுராணம் |c அருணாசலக் கவிராயரவர்களியற்றிய திருவரஞ்சரத் தலபுராணம் இது திருக்கோவலூர் உயர்தரக்கலாசாலை தலைமைத் தமிழ்ப்பண்டிதர் தி. வடிவேலு முதலியாரவர்களால் பரிசோதிக்கப்பெற்றதை வரஞ்சரம் தேவஸ்தான தர்மகர்த்தா சட்டமுத்துடையார், வரஞ்சரம் வையாபுரி உடையார் தியாகை ஜெக்ந்நாத் உடையார் வரஞ்சரம் பழநியம்மா, ஆகிய் இவர்களது பொருளுத்விக்கொண்டு, P. வேணுகோபால முதலியார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.
_ _ |a மதுரை |c 1908
_ _ |a திருக்கோவலூர் |c 1925
_ _ |a (viii+vi) xiv, (360+151+112) 623
_ _ |a
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a புராணம்
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a சரவணப்பெருமாள்க்கவிராயர்
0 _ |a வடிவேலு முதலியார், தி.
0 _ |a P. வேணுகோபால முதலியார்
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0008578
அரிய நூல்கள் - Rare books
கருத்து தெரிவிக்க