திருவேங்கட ஸ்தலபுராணம்

nam a22 7a 4500
180524b1887 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8580
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a வீரராகவஸ்வாமி அய்யங்கார்
0 0 |a திருவேங்கட ஸ்தலபுராணம் |c வீரராகவஸ்வாமி அய்யங்காரருளியது. இராசகோபாலபிள்ளையவர்களால் பார்வையிடப்பட்டு வடகரைப் பாள்ளிக்கூடம் இராமாநுஜசிங்கமய்யங்காரால் இஃது சென்னபட்டாணம் பத்தி. இராமாநுஜுலுநாயுடு அவர்கள் அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a சென்னை |c 1887
_ _ |a vi, 180 p.
_ _ |a 1
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம் |v புரானம் |x ஸ்தல புராணம்
0 _ |a திருவேங்கடம், புராணம், ஸ்தல்லபுராணம்,, திருவேங்கட ஸ்தலபுராணம்
0 _ |a இராசகோபாலபிள்ளை
0 _ |a இராமாநுஜசிங்கமய்யங்கார்
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0008580
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க