முனாஜாத்துப் பதிகம்

nam a22 7a 4500
180710b1952 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9941
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a காசீம் புலவர்
0 0 |a முனாஜாத்துப் பதிகம் |c இஃது காயற்பட்டணம் திருப்புகழ்பாடிய மகாவித்வான் அருள்வாக்கி காசீம் புலவர் அவர்களும், பத்றுத்தீன் புலவர் அவர்களும், ஷெய்கப்துல்காதிர் நைனார் லெப்பை ஆலிம் புலவர் அவர்களும் பாடிய முனாஜாத்துகளை சென்னை திருவல்லிக்கேணி ஹாஜி M. A. ஷாஹுல் ஹமீது & ஸன்ஸ் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a சென்னை |b M. A. ஷாஹுல் ஹமீது & ஸன்ஸ் |c 1952
_ _ |a 16 p.
_ _ |a In Tamil
0 0 |a பத்றுத்தீன் புலவர்
0 0 |a ஷெய்கப்துல்காதிர் நைனார் லெப்பை ஆலிம் புலவர்
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009941
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க