சராசர ஜோதி அல்லது முகம்மது நபி

nam a22 7a 4500
180711b1935 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9943
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முகம்மது மூகையதீன், கு. மு.
0 0 |a சராசர ஜோதி அல்லது முகம்மது நபி |c இந்நூல் கு. மு. முகம்மது மூகையதீன் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு மேனகர் சன்மார்க்கத் தொண்டர் சபையாரால் பிரசுரிக்கப்பட்டி மஹான் முகம்மது நபி அவர்களின் 1407-ம் ஆட்டய தினத்தன்று வினியோகிக்கப்பட்டது.
_ _ |a திருவாரூர் |b சன்மார்க்கத் தொண்டர் சபை |c 1935
_ _ |a ii, 29 p.
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009943
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க