பாமஞ்சரி

nam a22 7a 4500
180827b1925 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9944
_ _ |c அணா. 8
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பீர்முகம்மது சாகிப், மி.
0 0 |a பாமஞ்சரி :|b1 இதன் ஒரு பகுதியில் நபிகள் பெருமான் முதலாயினோர்மீது இயற்றிய பதங்களும் மற்றொரு பகுதியில் நாடகத்தமிழ்ப் பாடல்களும் தேசபக்தர் முதலாயினோர் வாழ்த்துக் கவிகளும் அடங்கியுள்ளன |c இந்நூல் ஸ்ரீமான். மி. பீர்முகம்மது சாகிப் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு மதுரை இ. செ. முகம்மது இப்றாகீம் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a மதுரை |b : |c 1925
_ _ |a 55 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0009944
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க