நெல்குத்தும் ஞானப்பதம்

nam a22 7a 4500
180711b1934 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9947
_ _ |c அணா. 0-1-6
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அய்யூபு சாஹிபு, ஹக்கீம் பீ.
0 0 |a நெல்குத்தும் ஞானப்பதம் |c இஃது திருச்சினாப்பள்ளி ஜில்லாவச்சேர்ந்த இலுப்பூரில் பிறந்துவளர்ந்து கோயமுத்தூர் ஜில்லாவைச் சேர்ந்த காங்கயம் என்னும் ஊரில் சிலகாலம் வாசஞ்செய்து பின்னர் தாராபுரத்தில் இப்போது வசிப்பவரும் கா. பீர்முகம்மது சாஹிபு குமாரரும் குரு ஒளிப்பிரகாச பிரதிஸ்டை செய்பவரும் தேகதத்துவ ஞானபண்டித அருள்க்கவி ஹக்கீம் பீ. அய்யூபு சாஹிபு பாடிய நெல்குத்தும் ஞானப்பதம் இவை மார்க்கம்பட்டி மஷாயிக்கு மவுலானா மவுலவி அகம்மது இபுறாகீம் ஆலிமுல் மஷாயிக்கு அவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு தாராபுரம் இந்நூலசிரியரின் முரீதின்தோஸ்தும் வா. சேகப்துல் காதர் றாவுத்தரின் குமாரரும் ஆகிய முகம்மது றாவுத்தரின் முயற்சியால் இராமநாதபுரம் க. யி. முஹம்மது ஹுசேன் ராவுத்தரின் நன்முயற்சியின் பேரில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Nelkuttum ñāṉappatam |c இஃது திருச்சினாப்பள்ளி ஜில்லாவச்சேர்ந்த இலுப்பூரில் பிறந்துவளர்ந்து கோயமுத்தூர் ஜில்லாவைச் சேர்ந்த காங்கயம் என்னும் ஊரில் சிலகாலம் வாசஞ்செய்து பின்னர் தாராபுரத்தில் இப்போது வசிப்பவரும் கா. பீர்முகம்மது சாஹிபு குமாரரும் குரு ஒளிப்பிரகாச பிரதிஸ்டை செய்பவரும் தேகதத்துவ ஞானபண்டித அருள்க்கவி ஹக்கீம் பீ. அய்யூபு சாஹிபு பாடிய நெல்குத்தும் ஞானப்பதம் இவை மார்க்கம்பட்டி மஷாயிக்கு மவுலானா மவுலவி அகம்மது இபுறாகீம் ஆலிமுல் மஷாயிக்கு அவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு தாராபுரம் இந்நூலசிரியரின் முரீதின்தோஸ்தும் வா. சேகப்துல் காதர் றாவுத்தரின் குமாரரும் ஆகிய முகம்மது றாவுத்தரின் முயற்சியால் இராமநாதபுரம் க. யி. முஹம்மது ஹுசேன் ராவுத்தரின் நன்முயற்சியின் பேரில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a மதுரை |a Maturai |c 1934
_ _ |a 9 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இலக்கியம், பதம், ஞானப்பதம்,
0 _ |a மஷாயிக்கு மவுலானா மவுலவி அகம்மது இபுறாகீல் ஆலிமுல் மஷாயிக்கு.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009947
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க