சொர்க்க நீதி, அடைக்கல மாலை, எண்ணெய்ச் சிந்து

nam a22 7a 4500
180711b1948 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9948
_ _ |c அணா. 3
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஷெய்கப்துல் காதிர் நயினார் லெப்பை ஆலீம்
0 0 |a சொர்க்க நீதி, அடைக்கல மாலை, எண்ணெய்ச் சிந்து |c இப்புத்தகத்தில் காயற்பட்டணம் ஷெய்கப்துல் காதிர் நயினார் லெப்பை ஆலீம் புலவர் அவர்கள் பாடிய சொர்க்க நீதி, கீழ்க்கரை அப்துல் காதிறுப் புலவர் அவர்கள் பாடிய அடைக்கல மாலை, காலங்குடியிருப்பு மரைக்காய்ப் புலவர் அவர்கள் பாடிய எண்ணெய்ச் சிந்து இம்மூன்றும் அடங்கியிருக்கின்றன. இஃது முன்பதிபித்த பிரதிக்கிணங்க மேலப்பாளையம் காளை ஹஸன் அலிப்புலவர் அவர்களாற் பார்வையிடப்பட்டு சென்னை திருவல்லிக்கேணி ஹாஜி M. A. ஷாஹுல் ஹமீது & ஸன்ஸ் அவர்களால் பதிபிப்க்கப்பட்டது
0 0 |a Corkka nīti, aṭaikkala mālai, eṇṇeyc cintu
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b ஹாஜி M. A. ஷாஹுல் ஹமீது & ஸன்ஸ் |b Hāji M. A. Ṣāhul hamītu& saṉs |c 1948
_ _ |a 24 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009948
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க