சன்மார்க்க போதகர் நபிகள் நாயகத்தின் திவ்விய சரிதம்

nam a22 7a 4500
180711b1932 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9949
_ _ |c அணா. 2
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அப்துல் ஹமீத் சாஹிப், K. A. |a Aptul hamīt cāhip, K. A.
0 0 |a சன்மார்க்க போதகர் நபிகள் நாயகத்தின் திவ்விய சரிதம் |c இந்நூல் K. A. அப்துல் ஹமீத் சாஹிப் அவர்களால் எழுதப்பட்டது.
0 0 |a Caṉmārkka pōtakar napikaḷ nāyakattiṉ tivviya caritam
_ _ |a திருச்சினாப்பள்ளி |a Tirucciṉāppaḷḷi |b ஹமீதியா புத்தகசாலை |b Hamītiyā puttakacālai |c 1932
_ _ |a iii, 25 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வாழ்க்கை வரலாறு
0 _ |a வாழ்க்கை வரலாறு, சரித்திரம், நபிகள் நாயகத்தின் சரிதம்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009949
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க