இறைமாட்சி அல்லது அரசியல்

nam a22 7a 4500
180613b1952 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9570
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இரலட்சுமிரதன் பாரதி, சோ.
0 0 |a இறைமாட்சி அல்லது அரசியல் |c சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின் சாஅமுவேல் சத்யநாதன் தங்கம் பதக்கம் பரிசுபெற்றவர்)
_ _ |a சென்னை |b சென்னை பல்கலைக்கழகத்தார் |c 1952
_ _ |a ix, 143 p.
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009570
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க