சேரன் - செங்குட்டுவன்

nam a22 7a 4500
180511b1937 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9371
_ _ |c ரூ. 1. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இராகவையங்கார், மு.
0 0 |a சேரன் - செங்குட்டுவன் |c இந்நூல் மு. இராகவையங்கார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
_ _ |a நான்காம் பதிப்பு
_ _ |a Madras |c 1937
_ _ |a xiii, (192+4+15) 211 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வரலாறு
0 _ |a சேரன், செங்குட்டுவன், வரலாறு,
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009371
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க