திருவாவடுதுறை ஆதீன வடமொழி ஓலைச் சுவடிகள் : கிரந்த லிபி

ஸ்ரீநிவாசன், N.

திருவாவடுதுறை : திருவாவடுதுறை ஆதீனம் , 2001

வடிவ விளக்கம் : (xxvi), 90 p.

பிற தலைப்பு : Index of the sanskrit palm leaf manuscripts in thiruvavaduthurai adheenam

துறை / பொருள் : Sanskrit Palm leaf Catalogue

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க