பூ. ஆலால சுந்தரஞ் செட்டியார் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு

சென்னை : நாவல் ஆர்ட் பிரிண்டர்ஸ் , 1982

வடிவ விளக்கம் : xiii, 69 p.

துறை / பொருள் : வாழ்க்கை வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : வாழ்க்கை வரலாறு , ஆலால சுந்தரஞ் செட்டியார் (1907-1982) ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க