பண்டைக்கால இந்தியா : புராதன இந்திய சரித்திரத்தைப்பற்றிய ஒரு மார்க்ஸீய பரிசீலனை

டாங்கே, எஸ். ஏ.

சென்னை : நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் , 1955

வடிவ விளக்கம் : (vi), (312+1) 313 p.

துறை / பொருள் : India

குறிச் சொற்கள் : ஆராய்ச்சி முறைகள் , ஆரியரின் தோற்றம் , அசுவமேதம் , தானம் , பெண்குலத்துக்கு அடிமத்தளை , பாரதப்போர் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க