சமய சமரச நன்னிலைத் தீர்ப்பு என்னும் அரிய பெரிய ஒரு திருப்பாடலின் உரை

தாயுமானவர்

சென்னை : திருவொற்றியூரான் வேத மொழிபெயர்ப்புக் காரியாலய வெளியீடு , 1936

வடிவ விளக்கம் : 16 p.

துறை / பொருள் : Hindu deity

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க