பழநி முத்தமிழ்ச் சக்கரவர்த்தி மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர் சரிதம்

சென்னை : ஆர். ஜி. அச்சுக்கூடம் , 1938

வடிவ விளக்கம் : (xxiv), (160+3) 163 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : ஊரும் நாடும் , பிறப்பும் பெற்றோர்களும் , பெயரும் காரணமும் , மரபும் பிரிவும் , சமயம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க