ஸ்ரீ புராணம்

Madras : University of Madras , 1943

வடிவ விளக்கம் : x, 12, lvi, 750 p.

தொடர் தலைப்பு: Madras university Tamil Department Publication 14

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , புராணம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க