காளமேகப் புலவர் பாடிய திருஆனைக்கா உலா : மூலமும் குறிப்புரையும்

காளமேகப் புலவர்

சொக்கநாதபுரம் : செந்தமிழ்க் கழகம் , 1944

வடிவ விளக்கம் : (34+104) 138 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : பேதை , பெதும்பை , மங்கை , மடந்தை , அரிவை , தெரிவை , பேரிளம்பெண்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க