நான் போகும் இடமெல்லாம் (சாகித்திய அக்காதெமி பரிசு பெற்ற வங்கக் கவிதைகள்)

முக்யோபாத்யாய் சுபாஷ்

புது தில்லி : சாகத்திய அக்காதெமி , 2000

வடிவ விளக்கம் : 68 p.

துறை / பொருள் : கவிதை

குறிச் சொற்கள் : மேநாள் கவிதை , நல்வரவு , ஒருமுகத்தைத் தேடுகிறேன் , இன்னொரு குழந்தை , பிரிந்து செல்கிறது பிறிதொரு நாள் , படிஞாயிறு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க