குற்றாலக் கோவை : கருத்துரை குறிப்பு முதலியவற்றுடன்

திருவிதாங்கூர் : திருவிதாங்கூர் சர்வ கலாசாலை , 1949

வடிவ விளக்கம் : xix, (240+12) 252 p.

பிற தலைப்பு : Kuttalak Kovai

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : திருக்குற்றாலப் பதிகம் , கிளவித்தொகை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க