கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய இராமாயணம் : யுத்த காண்டம் நான்காம் பாகம்

சிதம்பரம் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் , 1970

வடிவ விளக்கம் : (v), (670+449) 1119 p.

துறை / பொருள் : Hindu deity

குறிச் சொற்கள் : மாயா சீதைப் படலம் , களியாட்டுப் படலம் , மருத்துமலைப் படலம் , பிரமாத்திரப் படலம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க