கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய இராமாயணம் : ஆரணிய காண்டம் இரண்டாம் பகுதி

சிதம்பரம் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் , 1964

வடிவ விளக்கம் : (vi), (653+324) 977 p.

துறை / பொருள் : Hindu deity

குறிச் சொற்கள் : மாரீசன் வதைப் படலம் , அயோமுகிப் படலம் , கவந்தன் வதைப் படலம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க