இதுவா நாகரிகம் (இரு வங்க நாடகங்கள்)

மைகேல் மதுசூதன தத்தர்

புது தில்லி : சாகத்திய அக்காதெமி , 1961

வடிவ விளக்கம் : 88 p.

துறை / பொருள் : நாடகம்

குறிச் சொற்கள் : சாமியார் , குடியன் , விலைமாது , பூக்காரன்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க