கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய இராமாயணம் : கிட்கிந்தா காண்டம் முதற் பகுதி

சிதம்பரம் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் , 1965

வடிவ விளக்கம் : (xvii), (651+319) 970 p.

துறை / பொருள் : Hindu deity

குறிச் சொற்கள் : பம்பைப் படலம் , அனுமப் படலம் , மராமரப் படலம் , துந்துபிப் படலம் , கலன்காண் படலம் , வாலிவதைப் படலம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க