குன்றக்குடியிலெழுந்தருளியிருக்கும் சிவசுப்பிரமண்யக்கடவுள் குறவஞ்சி

வீரபத்திரக் கவிராயர்

கும்பகோணம் : ஸ்ரீ ஹயவதன விலாஸ பிரஸ் , 1914

வடிவ விளக்கம் : xix, 48 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க