பொங்கும் மங்களம் என்னும் வேங்கடேச தேவஸ்தான வரலாறு : திருப்பதியின் வரலாறு முதற் பாகம்

கிருஷ்ணசாமி அய்யங்கார், எஸ்.

Madras , 1984

வடிவ விளக்கம் : xi, (287+14) 301 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : திருமலை வரலாறு , திருப்பதி , திருப்பதி வரலாறு , திருமலா

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க