வெள்ளோடு பெரியண்ணன் குறவஞ்சி

குமாரசாமிப் புலவர்

ஈரோடு : கொங்கு ஆய்வு மையம் , 2014

வடிவ விளக்கம் : xv, 71 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , சமூக இலக்கியம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க