பழையதும் புதியதும் : நாடகம்-அரங்கியல்

மௌனகுரு, சி.

இலங்கை : விபுலம் வெளியீடு , 1992

வடிவ விளக்கம் : xxiv, 149 p.

பிற தலைப்பு : Palayathum puthiyathum

தொடர் தலைப்பு: விபுலம் வெளியீடு 1

துறை / பொருள் : நாடகம்

குறிச் சொற்கள் : நாடகம் , பரத நாட்டியமும் பாமரர் கூத்தும் , தமிழ் நாடகம் , மட்டக்களப்புக் கூத்து

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க