தமிழ் நாட்டில் காந்தி : நூற்றாண்டு விழா வெளியீடு

இராமசாமி, அ.

சென்னை : காந்தி நூல் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1969

வடிவ விளக்கம் : xvi, (975+22) 997 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : மகாத்மா காந்தி , வள்ளுவரும் காந்தியும் , உயிர்த்தியாகிகள் , பெசண்ட் காந்தி போர்-1916 , இந்தியன் ஒப்பினியன்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க