மகாத்மா காந்தி நூல்கள் : பதின்மூன்றாம் தொகுப்பு அரசாங்கத்துக்கு காந்திஜியின் கடிதங்கள் (முதல் பாகம், இரண்டாம் பாகம்)

மகாத்மா காந்தி

சென்னை : காந்தி நூல் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1965

வடிவ விளக்கம் : xxiv, (719+10) 729 p.

துறை / பொருள் : கடிதங்கள்

குறிச் சொற்கள் : மகாத்மா காந்தி , காந்தி , அரசாங்கத்துக்கு காந்திஜியின் கடிதங்கள் , அன்னையின் மறைவு , அரசியல் முட்டுக்கட்டை , சிம்லா மாநாடு , இந்திய தேசீய ராணுவம் , சிறைகளில் சித்திரவதை , தென்னாப்பிரிக்கா பிரச்சனை , கோவாவில் அடக்கு முறை , துணிப் பற்றாக்குறையும் மிருக வளர்ப்பும் , இடைக்கால அரசாங்கம் , காந்திஜி மவுண்ட்பாட்டன் கடிதப் போக்குவரத்து

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க