மகாத்மா காந்தி நூல்கள் : ஐந்தாம் தொகுப்பு கதரும் கைத்தொழிலும்

மகாத்மா காந்தி

சென்னை : காந்தி நூல் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1960

வடிவ விளக்கம் : xx, 861 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : மகாத்மா காந்தி , Gandhi , Mahatma Gandhi , கதரும் கைத்தொழிலும் , காங்கிரஸும் கதரும் , அரசாங்கமும் கதரும் , கைத்தறிகல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க