தன்னார்வச் செயல்பாடும் காந்திய அணுகுமுறையும் : (இந்தியாவின் மூன்று தன்னார்வ இயக்கங்கள் பற்றிய ஆய்வு)

ஓசா, டி. கே.

இந்தியா : நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் , 1991

வடிவ விளக்கம் : viii, 78 p.

பிற தலைப்பு : Voluntary action and Gandhian approach

துறை / பொருள் : திறனாய்வு

குறிச் சொற்கள் : மகாத்மா காந்தி , Gandhi , Mahatma Gandhi , காந்தியடிகள் , சிபகோ இமயமலைப் பகுதியில் போராட்டம் , ஆனந்தவனமும் பாபா ஆமேதயும் , சேவா பெண்களின் மேன்மைக்கான போராட்டம் , தன்னார்வ இயக்கங்கள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க