செந்தமிழ் இலக்கணம் : இரண்டாம் படிவம் - சிறப்புப்பகுதி

நரசிம்மன், V.

கும்பகோணம் : ஜெனரல் புக் கம்பெனி , 1955

வடிவ விளக்கம் : (iii), 49 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : எழுத்து , சொல் , புணர்ச்சி , அணி ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க