தமிழ் நாடகம் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் : மெலட்டூர் சாமிநாதன் ஞானம்பாள் வைப்பு நிதிச் சொற்பொழிவு-1

அரங்கசாமி, பழனி.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் , 1989

வடிவ விளக்கம் : 58 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு 104

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , தமிழ் நாடகம் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் , நாடகமும் எதிர்காலமும் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க