திருமூலர் அருளிய திருமந்திரமாலை முந்நூறு : உரையும் விளக்கமும் தமிழியல் காலாண்டு ஆய்விதல் தமிழ்க்கலையிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட கட்டுரைகள்

சிவப்பிரகாச தேசிகர், ந.

வடிவ விளக்கம் : x, 946 p.

பிற தலைப்பு : Thirumular Arulia Thirumanthiramalai Munooru

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : தொல்காப்பியமும் மேல்நாட்டுக் கவிதையியலும் , சங்கப் பாடல்கள் ஒட்டிய ஒப்பழகியல் ஆய்வு , செவ்வைச் சூடுவார் பாகவதப் பதிப்பு , தென்றல் வளர்த்த தமிழ்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க