சித்தர் இலக்கியம் 4 : சித்தர் தவமொழி - 1 சிவவாக்கியம்; கபிலர் அகவல்

சோமசுந்தரம், மீ. ப.

சிதம்பரம் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் , 2009

வடிவ விளக்கம் : vii, 374 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : சிவவாக்கியம் , கபிலர் அகவல் , இலக்கியம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க