சங்கீத ரஞ்சினி : முதல் பாகம்

அப்பாதுரை பண்டிதர், V.

சென்னை : டௌடன் கம்பெனி , 1916

வடிவ விளக்கம் : Viii, 222 p.

பிற தலைப்பு : Sangeetha Ranjani

துறை / பொருள் : இசை

குறிச் சொற்கள் : சங்கீதோற்பத்தி , ஜாவளிகள் , திருவாசகம் , திருப்புகழ் , டான்ஸ்கள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க