செந்தமிழ் இலக்கணம் : முதற்படிவம் - சிறப்புப்பகுதி

நரசிம்மன், V.

கும்பகோணம் : ஜெனரல் புக் கம்பெனி , 1955

வடிவ விளக்கம் : ii, 39 p. , vi, 49 p. , ii, 45 p.

குறிச் சொற்கள் : பெர்ச்சொல் , வினைச்சொல் , புணர்ச்சி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க