இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்

சுப்பிரமணியம், வி.ஐ.

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்றம் , 1968

வடிவ விளக்கம் : viii, 238 p.

குறிச் சொற்கள் : சித்தர் பாடல்கள் , சூத்திர விளக்கம் , ஒப்பியல் இலக்கியம் , நாடு , சமுதாயம் , இலக்கியம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க