பதினோராந் திருமுறையுள் பட்டினத்துப்பிள்ளையார் திருவாய்மலர்ந்தருளிய கோயினான்மணிமாலை முதலிய மூலமும்

பட்டினத்துப்பிள்ளை

சென்னை : மதராஸ் டைமண்ட் அச்சுக்கூடம் , 1911

குறிச் சொற்கள் : திருத்திலை , திருவொற்றியூர் , திருவிடைமருதூர் , திருக்கழுக்குன்றம் , திருக்காளத்தி , விருத்தம் , பூரணமாலை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க