திருவேங்கட தலபுராணம் : திருப்பதி மான்மியம்

பழனியப்ப பிள்ளை, தி. பொ.

திருப்பதி : திருமலை-திருப்பதி தேவஸ்தானம் கமிட்டி , 1948

தொடர் தலைப்பு: Sri Venkatesvara Oriental Series No. 18

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க