முப்பெருங் காவியங்களில் ஒன்றன மணிமேகலை ஆராய்ச்சி

துரைசாமிப் பிள்ளை, ஔவை சு ., 1902-1981

திருநெல்வேலி : திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம் , 1942

தொடர் தலைப்பு: கழக வெளியீடு 197

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க