திருவேங்கட தலபுராணம் : திருப்பதி மான்மியம்

பழனியப்ப பிள்ளை, T. P.

திருப்பதி , 1954

வடிவ விளக்கம் : iii, 106 p.

துறை / பொருள் : தலபுராணம்

குறிச் சொற்கள் : தலபுராணம் , திருமலை தலபுராணம் , திருவேங்கட புராணம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க