சென்னை மாணவர் மன்றத்தின் முன்னாள் தலைவரும், புரவலரும் ஆகிய வீரத்தமிழன்னை டாக்டர் எஸ். தருமாம்பாள் அம்மையார் பிரிவு குறித்த இரங்கல் மலர்

சென்னை : சென்னை மாணவர் மன்ற வெளியீடு , 1959

வடிவ விளக்கம் : lxiii, (144+10) 154 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

முழு பதிவு பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க