பாமஞ்சரி : இதன் ஒரு பகுதியில் நபிகள் பெருமான் முதலாயினோர்மீது இயற்றிய பதங்களும் மற்றொரு பகுதியில் நாடகத்தமிழ்ப் பாடல்களும் தேசபக்தர் முதலாயினோர் வாழ்த்துக் கவிகளும் அடங்கியுள்ளன

பீர்முகம்மது சாகிப், மி.

மதுரை : : , 1925

வடிவ விளக்கம் : 55 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க