மகாத்மா காந்தி நூல்கள் : இரண்டாம் தொகுப்பு அகிம்சா தருமத்தைக் குறித்து மகாத்மா காந்தி எந் இந்தியா, ஹரிஜன் பத்ரிக்கைகளிலும் மற்றவைகளிலும் எழுதிய கட்டுரைகள், கட்தங்கள், சொற்பொழிவுகள் ஆகியவைகளை விவரமாகக் கொண்டது.

மகாத்மா காந்தி

சென்னை : காந்தி நூல் வெளியீட்டுகழகம் , 1958

வடிவ விளக்கம் : xviii, 912 p.

குறிச் சொற்கள் : அகிம்சா தருமம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க